Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 22.000
 • Арвайхээр хотод 13000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 21

Өвөрхангайд үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага  

 • Сүм цуглаан:  4 аймгийн төв дээр

Христитгэлт байгууллага:

 • Дэлхийн зөн ОУБ
 • Монгол Хабитат

Өвөрхангай аймагт сүм таригдсан сумуудын нэрс:

 • Хархорин
 • Хужирт
 • Уянга
 • Бат-Өлзий

Залбирах сэдэв:

 • Хуурамч шүтээний хүлээс нуран унахын төлөө М-ын Буддагын төв гэж хэлж болохоор байдаг.
 • Буддагийн хүлээс илүү хүчтэй байдаг. /Аймгийн төвд 3 гандан байдаг./
 • Архинд орсон
 • Эрчүүд Уянга суманд байгаа алтны уурхай уруу явсан, шилжих хөдөлгөөн маш их байдгаас эмэгтэйчүүд хүүхдүүд ихтэй, байгаа эрчүүд нь архинд орсон байна.
 • Газар нутгийн хувьд ч гэсэн гандмал хуурай уур амьсгалтай.
 • Сүмүүдийн эв нэгдэл хамтын ажиллагааны төлөө /Эзэний алдрын төлөө үйлчлэхийн төлөө/