Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 140000
 • Мөрөн хотод 45000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 23-с 8-д сүм таригдсан

Хөвсгөлд үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага  /нэг ч байхгүй/

 • Сүм цуглаан: 4 аймгийн төвд, нийтдээ 11 цуглаан байдаг.

Христитгэлт байгууллага:

Эдгээр сумдад чуулган таригдсан:

 • Ренчинлхүмбэ
 • Цагааннуур
 • Хатгал
 • Бүрэнтогтох
 • Ханх
 • Галт
 • Жаргал
 • Мөрөн

Залбирах сэдэв:

 • Засаг захиргаа, хорих анги, эмнэлгийн төлөө
 • Сүмүүдийн эв нэгдлийн төлөө
 • Архидалт завхайрлын эсрэг /энэ нь маш их/
 • Ядуурал маш их баян хоосны ялгаа маш их байдаг.