• Нийт хүн ам: 68000
 • Өндөрхаан хотод 17000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 18
 • Газар нутгийн хэмжээ – ………мянган км2
 • Айл өрхийн тоо: 4000 /өндөрхаанд/

Хүн амын хувь:

 • Хүүхэд: 0-15 нас 40 хувь
 • 16-18 нас …………….
 • Өсвөр залуучууд нийт 30 хувь..
 • Залуучууд 19-35 нас ………….
 • Өндөр настан 54-59 нас 30хувь
 • 60-аас дээш нас …………..

Ажилгүйдэл 40 хувь
Ядуурал 70 хувь

Хэнтийд үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага

 • Сүм цуглаан: 4 аймгийн хэмжээнд
 • Нийтдээ сүм чуулганы тоо

Христитгэлт байгууллага:

 • Дэлхийн зөн ОУБ……………………………

Христитгэлт байгууллагуудын гол үйлчлэл:

 • Дэлхийн Зөн ОУБ – Хүүхэд хөгжил төсөл хэрэгжүүлдэг/

Хэнтий аймагт сүм таригдсан сумуудын нэрс:

 • Бор-Өндөр 2
 • Дэлгэрхаан
 • Өмнөдэлгэр
 • Биндэр
 • Дадал
 • Баштхирээд
 • Бэрх
 • Баянмөнх
 • Хурх

Залбирах сэдэв:

 • Архидалт хавтгайрсан байдалтай байна.
 • Хөдөө орон нутгаас шилжих хөдөлгөөн маш их хэмжээгээр шилжин ирж байна.
 • Ядуурал ажилгүйдэл их, Хог маш их. Оршин суугчдын асуудал ихсэх тусам замбараагүй байдал ихсэж байна.