Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 55000
 • Мандалговь хотод 34000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 15

Дундговьд үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага

 • Сүм цуглаан: 3 цуглаан байгаа /зөвхөн аймгийн төвдөө/
 • Нийтдээ 7 чуулган байдаг.

Христитгэлт байгууллага:

 • Дэлхийн зөн ОУБ /хүүхдүүдэд үйлчилдэг/
 • Vision төв /Хараагүй болон сул хараатай хүмүүст үйүлчилдэг, говийн 3 аймагтаа 1 байдаг/

Дундговь аймагт сүм таригдсан сумуудын нэрс:

 • Эрдэнэдалай /Хайрын элчийн салбар чуулган/
 • Дэлгэрхангай  /Хайрын элчийн салбар чуулган/
 • Өлзийт /Амьд үгийн салбар чуулган/
 • Эрдэнэцогт /Сайн Мэдээ чуулганы салбар чуулган/

Залбирах сэдэв:

 • Хавчлагатай /засаг захиргаанаас /
 • Ядуурал ажилгүйдэл маш их хэмжээгээр байдаг
 • Нийгэм нь өөрөө шинэлэг зүйлд хаалттай
 • Хөгжил буурай
 • Удирдлагууд өөрсдийнхөөрөө асуудалд ханддаг
 • Гэмт хэргийн өсөлт маш ихтэй