Товч мэдээлэл:

 • Нийт хүн ам: 65000
 • Сайншанд хотод 8000 хүн амтай
 • Сумдын тоо: 13

Айл өрхийн тоо: 13308 өрхтэй

Хүн амын хувь:

 • Хүүхэд: 0-15 нас ………….
 • 16-18 нас …………….

Өсвөр залуучууд нийт …………..

 • Залуучууд 19-35 нас ………….
 • Өндөр настан 54-59 нас …………
 • 60-аас дээш нас …………..

Дорноговьд үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага

 • Сүм цуглаан: /Сайншандад 3 чуулган/
 • Нийтдээ 9 чуулган байдаг.

Дорноговь аймагт сүм таригдсан сумуудын нэрс:

 • Замын Үүд /Шинэ Монголын Ургац –Цэцгээ/
 • Эрдэнэ /Энэрэлийн Эрдэнэ- Эрдэнэцэцэг/
 • Өргөн /Цэрэнханд/
 • Айраг /Ариунбаяр/
 • Даланжаргалан /Ариунбаяр/
 • Улаанбадрах
 • Аршанд /аймгийн төв дээр байдаг/ /2 чуулган байгаа/ Авралын зар-Хэ Чоль/
  /Алтангэрэл/
 • Өвөршанд /аймгийн төв дээр байдаг/ /Сайншанд чуулган – Халзан/

Залбирах сэдэв:

 • Хуурамч шүтээнийг шүтэх явдал маш их хэмжээгээр байдаг. Бүтээгчийг нь биш бүтээлийг нь шүтдэг эдгээр шашны эсрэг/
 • Өрийн сүлжээ хүн бүрт байдаг. Энэ байдлаас болоод архидалт маш их байдаг. Хүмүүст болон банкинд өртэй байдал