Нийт хүн ам : 100.000 орчим (4 сум ороод)

Дархан хотдоо : 70.000 орчим мянган хүн амтай

Сумдын тоо: 4 (Хонгор, Шарын гол, Орхон, Дархан)

Дархан-Уул аймаг хамтын ажиллагаа

Бид (чуулгануудын ахлагч пасторууд) хамтран  “Хаанчлалын Дархан Түншлэл” пастор ахлагчдын холбоог байгуулсан бөгөөд уг байгууллага нь Дархан-Уул аймаг дахь Христийн биеийн Эв нэгдэл, Хамтын ажиллагаа, Гаж буруу урсгалаас хамгаалах, Төр засагтаа төлөөлөл болох зорилготойгоор гишүүддээ үйлчилдэг  ТББ  юм. Уг байгууллагыг 2011онд албан ёсоор байгуулж  өнөөдрийг хүртэл өөрсдийн зорилгын дагуу үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн.

“Хаанчлалын Дархан Түншлэл” пастор ахлагчдын холбоонд дараах хүмүүс үйлчилж байна.

 УЗ ын гишүүд

 1. С.Энхтайван УЗ-ын тэргүүн –“ YWAM”олон улсын байгууллагын тэргүүн.
 2. 2. Баттогос  – “Есүсийн алдар”  чуулганы пастор
 3. Ганцолмон – “Иммануел” чуулганы ахлагч
 4. Э.Дарханбаяр – “Зам Үнэн Амь” чуулганы ахлагч
 5. Д.Дарханбаяр –  Дарханы “Амьд Үг”  чуулганы пастор
 6. Марк – “Бурхантын Есүс” чуулганы пастор
 7. Ц.Даваадорж – “Шинэчлэл” гэр чуулганы ахлагч

Гүйцэтгэх захирал: О.Өрнөх  “Баярын Мэдээ” чуулганы ахлагч

Нарийн бичиг, туслах : Мэндбаяр  “Есүсийн алдар” чуулганы итгэгч

Бидний хамтран үйлчилдэг гишүүд дараах  26 чуулган  (том, жижиг, гэр чуулган)  6 байгууллага юм.

 1. “Есүсийн алдар” – Баттогос пастор
 2. “Дархан Христийн Чуулган” –  Давхарбаяр, Октьябр пастор
 3. “Христийн нөхөрлөл” чуулган – Дарханбаатар пастор
 4. “Сэргэн Мандал”  – Мөнх-Эрдэнэ пастор
 5. Эзэний цуглаан – Буяндэлгэр ахлагч
 6. “Зам Үнэн Амь” чуулган – Дарханбаяр ахлагч
 7. “Хөвөгч авдар Есүсийн хайр” чуулган – Нэргүйсайхан ахлагч
 8. “Бурхантын Есүс” чуулган – Марк пастор
 9. “Итгэл” чуулган – Төмөрчөдөр пастор
 10. “Нэг довныхон “ чуулган – Долгормаа ахлагч
 11. “Баярын Мэдээ” чуулган – О.Өрнөх ахлагч
 12. “Дархан Амьд Үг” чуулган – Дарханбаяр пастор
 13. “Иммануел” чуулган – Ганцолмон ахлагч
 14. “Манна” гэр чуулган – Батболд ахлагч
 15. “Хайрын салхи” чуулган  (Салхит сум)– Цэрэндолгор ахлагч
 16. “Есүсий аврал” чуулган  (хонгор сум) – Шинэхүү ахлагч
 17. “Дархан Үнэнч” чуулган – Очбадрах ахлагч
 18.  “Сэргэн Мандалын Хүч” – Лханаажав ахлагч
 19. “Христийн Амь” чуулган – Намжилмаа ахлагч
 20. “Микро Эзэний цуглаан” чуулган – Бүрнээ ахлагч
 21. “Гэрэлт Есүсийн Хайр” – Даваасүх ахлагч
 22. “Библийн Үг” чуулган – Энхбаатар ахлагч
 23. “Эзэн Есүсийн нэр” чуулган – Амаржаргал ахлагч
 24. “Сэргэн Мандалын Оч” Орхон сум – Амараа ахлагч
 25. “Есүсийн тосгон” чуулган – Баасанхүү ахлагч
 26. “Толгойт Сайн Мэдээ” чуулган “ Норов ахлагч

Христэч байгууллагууд

 1. “Христ Удирдлага Сургалтын Төв” – библийн сургууль
 2. “YWAM”олон улсын байгууллага
 3. “Эзэний ургац” НҮТББ
 4. “Их Хааны Хүүхдүүд” цэцэрлэг
 5. “Дэлхийн Зөн” ОУБ
 6. “КАМА” сервис ОУБ

Залбиралын сэдэв

 • Христийн биеийн эв нэгдэл,
 • Архидалтын эсрэг
 • Абортын эсрэг
 • Ирэх 2014 онд бидний хамтын ажиллагааны хүрээнд хийх үйл ажиллагаануудын төлөө.

2014 оны бидний хийх үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

 1. Сар бүрийн нэгдсэн магтаал залбиралын өдөр
 2. Хоёр сард нэг удаа пастор ахлагчдын нөхөрлөл уулзалт
 3. Жилд 2 удаа удирдагчдыг  чадваржуулах  конференц, сургалт
 4. Жилд 2 удаа эмэгтэй удирдагч болон пастор ахлагчдын эхнэрүүдэд зориулсан конференц
 5. Нийгэм уруу хандсан үйлчлэлийн хүрээнд “Халуун аарц” хөтөлбөр, “Бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр” тогтсон нэг газарыг бүх чуулганууд хамтран цэвэрлэх
 6. Сүмүүдийн итгэгчдын хоорондох нөхөрлөлын хүрээнд жилдээ 2-3 удаа спортын тэмцээн уралдаан зохиох.
 7. Хүүхдийн цуглааны үйлчлэлийг дэмжиж  залбиралын өдөр болон хүүхдийн баярын хөтөлбөр хийх мөн хүүхдүүдийн сүнслэг суурь тавихтай холбогдуулан “Bible Quiz3 библийн тэмцээнд хамтран оролцох.
 8. Жилд 2 удаа Үндэсний залбиралын өдрийн зохион байгуулах
 9. Пастор ахлагчдын нэгдсэн “Мэндэлсэний баяр”-ыг тэмдэглэх
 10. Бүх гишүүдийн жилийн тайлангийн хурал