Товч мэдээлэл:

  • Нийт хүн ам: 15000
  • Чойр хотод 8000 хүн амтай
  • Сумдын тоо: 3

Говьсүмбэрт үйлчилж буй Христитгэлт байгууллага, үйлчлэл, хөдөлгөөн, хүмүүнлигийн байгууллага

  • Сүм цуглаан: 10

Христитгэлт байгууллага:

  • Дэлхийн зөн

Христитгэлт байгууллагуудын гол үйлчлэл:
Дэлхийн зөн ОУБ нь ядуу айл өрхүүдэд туслан ажилладаг.

Залбирах сэдэв:

  • Залуучууд, өсвөр насныханы хүмүүжил болон ёс суртахуун зөв төлөвшихийн төлөө /залуучууд их танхай болж байна/,.
  • Хүмүүс ажилгүй учраас цаг их гарч, бөөнөөрөө нийлж архидан үүнээс үүдэн гэмт хэрэг, хулгай дээрэм сүүлийн үед маш ихээр нэмэгдэж байна.
  • Төр захиргааны удирдагч ажилчид зөв шударга ажиллаж, ард түмэндээ хүрч үйлчлэхийн төлөө