МЭЭ-ийн Удирдах Зөвлөл (УЗ) Бүх гишүүдийн хурлаас гишүүн бүр 2-3 жилийн хугацаатай сонгогдож ажилладаг. УЗ нь 15 гишүүнээс бүрдэх бөгөөд хөдөө орон нутгаас 7, Улаанбаатар хотын дүүргүүдээс 8 гишүүн сонгогдон, БГХ-аас бусад үед удирдах дээд эрх бүхий төлөөлөл юм.

Үүнд:

Д.Мөнхдаваа

УЗ-ийн Ерөнхийлөгч
Алтан-Од Чуулганы Пастор. БГД-ХАБ

Н.Буйманбаатар

УЗ-ийн дэд Ерөнхийлөгч
Бидний цуглаан. БЗД-ийн ХАБ-ын Тэргүүн.

Мягмасүрэн

УЗ-ийн гишүүн
Хайрын булаг. Төв аймаг-ХАБ.

Алтанхуяг

УЗ-ийн гишүүн
Судрын чуулганы Пастор. СБД-ын ХАБ-ын Тэргүүн.

Оюунбадрал

УЗ-ийн гишүүн
Зүрх-Уул Амийн булаг. ЧД-ХАБ-ын Тэргүүн.

Эрдэнэ

УЗ-ийн гишүүн
Даяар Сэргэлт чуулганы Пастор. СХД-ХАБ-ын Тэргүүн.

Гэлэгжамц

УЗ-ийн гишүүн
Basic чуулган. ХУД-ХАБ-ын Тэргүүн.

Хорлоо

УЗ-ийн гишүүн
Амьд Үг Налайх чуулган. Налайх-ХАБ-Тэргүүн.

Отгонбаяр

УЗ-ийн гишүүн
Багануур Ивээл чуулган. Багануур-ХАБ- Тэргүүн.

Энхсаруул

УЗ-ийн гишүүн
Мөнхийн гэгээ чуулган. Сүхбаатар аймаг-ХАБ Тэргүүн.

Бэхбат

УЗ-ийн гишүүн
Хөвсгөл Амьд-Үг. Хөвсгөл-ХАБ- Тэргүүн.

Сундуй

УЗ-ийн гишүүн
Авралын-Үг. Баянхонгор-ХАБ- Тэргүүн.