Ш.Алтансоёмбо

МЭЭ Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
“Гэрэлт ирээдүй” чуулганы тэргүүн пастор.

Ж.Бадамдорж

МЭЭ Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
“Төгөлдөршсөн эр хүн” ТББ-ын захирал “Үйлс” чуулганы пастор

Л.Батболд

“МЭЭ”-ийн ерөнхийлөгч, Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
“Амьд үг”  чуулганы пастор.

Т.Батжаргал

МЭЭ Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
“FEBS” Монгол байгууллагын ерөнхийлөгч

Б.Мөнхбаатар

МЭЭ Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
“Нэгдүгээр цуглаан” чуулганы пастор.

Б.Мөнх-Эрдэнэ

МЭЭ Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
“Бүх үндэстний ургац сүм”-ийн пастор, Хөдөлгөөнт библийн сургуулийн захирал.

Ж.Олонбаяр

“МЭЭ”-ийн дэд ерөнхийлөгч, Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
ТУЗ-н дарга, Архангай, Баянхонгорын ХАБ-н тэргүүн.

Ч.Отгонбаяр

МЭЭ Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
“Хаанчлалын гэр” чуулганы пастор, Royal Rangers христитгэлт скаутын үндэсний удирдагч.

Ж.Пүрэвдорж

МЭЭ Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
“Баярын мэдээ” чуулганы пастор, БНСТ-ийн захирал, Ариун Бичээс Библийн Нийгэмлэгийн тэргүүн.

Ж.Чинзориг

МЭЭ Зөвлөх зөвлөл МЧҮЗ-н гишүүн
“Иммануел” чуулганы пастор.