Шинэ мэдээ

Дэлхийн оргил Манлайлалын Чуулган

“Дэлхийн оргил Манлайлалын Чуулган”

10 сарын 26
“Дэлхийн Оргил Манлайллын Чуулган” – Улаанбаатар Монголын Христ Тусламжийн Холбоо.
Утас: 89983030, 99199955

11 сарын 23
Дэлхийн Оргил Манлайллын Чуулган- Дархан Монголын Христ Тусламжийн Холбоо.
Утас: 89983030, 99199955

11 сарын 30
“Дэлхийн Оргил Манлайллын Чуулган” – Эрдэнэт Монголын Христ Тусламжийн Холбоо.
Утас: 89983030, 99199955

Зохион байгуулагч нь: МХТХ