Шинэ мэдээ

Бүх гишүүдийн хурал

МЭЭ-ийн Бүх гишүүдийн хурал 2019 оны 09 сарын 12-ны өдөр болох гэж байна. Энэхүү хуралд МЭЭ-ийн 620 орчим гишүүдийн төлөөлөл болж 21 аймаг, 9 дүүрэг, 60 төлөөлөл оролцож, санал бодлоо солилцож, чуулдаг билээ. Монголын Эвангелийн Эвсэл байгууллага нь Монголын Христийн сүм чуулган, христитгэлт байгууллагуудыг мэдээллээр хангаж, тэдний дуу хоолой, үзэл баримтлалыг нийгэмд таниулан сурталчилдаг ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ томоохон субьект юм.

Бүх Гишүүдийн Хурал 2019 оны 09 сарын 12-нд Улаанбаатар хотноо болно.

Лавлах утас: 9903-2010, 7015-2040, 9015-2040