Б.Оюундэлгэр

Хүүхдийн алба
“Амьд Үг”  чуулган

Төмөрчөдөр

Өсвөр залуучуудын алба

Р.Эрдэнэбаяр

Эмэгтэйчүүдийн алба
“Тэнгэрийн Хаанчлал”  чуулган

Баярбилэг

Эрчүүдийн алба
“Эрчүүд элч” чуулган

С. Цогтбаатар

Илгээлтийн алба
“Христийн Үг” чуулган

Д.Болортуяа

Судалгааны алба
“Тэнгэрлийн Хаанчлал”  чуулган

Дүгэрмаа

Ахмадын алба

Батцэцэг

Залбирлын алба
“Есүсийн Хаанчлал”  чуулган